FACEBOOK CHAT

Bảo Linh 3 _ Chúc mừng sinh nhật!!!

Bảo Linh – Nghỉ lễ 30/4 1/5
3 Tháng Năm, 2019

Bảo Linh 3 _ Chúc mừng sinh nhật!!!

Chúc mừng sinh nhật cán bộ công nhân viên mỗi ngày tai Bảo Linh 3.

Chúc các đồng chí sang tuổi mới nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Call Now ButtonBảo Linh xin nghe!