FACEBOOK CHAT

Liên hệ


Công ty cổ phần Bảo Linh

Địa chỉ: An Lộc Thượng, Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định

Tel: 0228 3961 999 - 0975 197 668

Mail: baolinh@balitex.vn

Website: http://balitex.vn/ 
Call Now ButtonBảo Linh xin nghe!