📣𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑪𝒐̂̉ 𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑩𝒂̉𝒐 𝑳𝒊𝒏𝒉 trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2023 như sau:
🔰 Thời gian nghỉ: 03 ngày.
🔖Ngày bắt đầu nghỉ từ: thứ Sáu – ngày 01/09 đến hết ngày chủ Nhật – 03/9/2023.
🔖 Ngày bắt đầu làm việc trở lại: thứ Hai – ngày 04/09/2023.
👉𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝑸𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈, 𝒒𝒖𝒚́ đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂́𝒄, 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 có 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒌𝒚̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒍𝒆̂̃ 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉ 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄.
Trân trọng thông báo!
#baolinh #balitex #baolinhjsc #quockhanhvietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *