🌈 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐔 𝐍𝐇𝐈 🌈
“𝙏𝙧𝒆̉ 𝙚𝙢 𝙣𝙝𝒖̛ 𝙗𝒖́𝙥 𝙩𝙧𝒆̂𝙣 𝙘𝒂̀𝙣𝙝
𝘽𝙞𝒆̂́𝙩 𝒂̆𝙣 𝙗𝙞𝒆̂́𝙩 𝙣𝙜𝒖̉ 𝙗𝙞𝒆̂́𝙩 𝙝𝒐̣𝙘 𝙡𝒂̀ 𝙣𝙜𝙤𝙖𝙣”
Nhân ngày 1-6, 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐜𝐨̂̉ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 gửi tới các bé phần quà và chúc các bé có 1 ngày lễ vui vẻ hạnh phúc bên bạn bè và gia đình.
#baolinh #baolinh1 #baolinh2 #balolinh3 #baolinh5 #baolinh6 #balitex

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *