📣📣📣 🆘🆘🆘
“𝐏𝐇𝐎̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̂́𝐍 𝐋𝐀̀𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 “
𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐨̂̉ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 tuyển dụng:
✅ 𝟑 𝑲𝒆̂́ 𝒕𝒐𝒂́𝒏
📌 𝘠𝑒̂𝘶 𝘤𝑎̂̀𝘶:
– Tốt nghiệp chuyên ngành 𝙆𝒆̂́ 𝙩𝙤𝒂́𝙣.
– Sử dụng thành thạo 𝑻𝒊𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈.
– Có 𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝒆̣̂𝙢 và sử dụng phần mềm 𝙈𝙞𝙨𝙖 là lợi thế.
💰 𝐿𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔: thỏa thuận.
✍ Phỏng vấn các ngày trong tuần
🤙 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂/𝙕𝙖𝙡𝙤: 0988.259.262

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *