📣📣📣 “𝐏𝐇𝐎̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̂́𝐍 𝐋𝐀̀𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 “
𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐨̂̉ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 tuyển dụng:
🔷 𝟐𝟎𝟎 𝑻𝒉𝒐̛̣ 𝒎𝒂𝒚
🔷 𝟓𝟎 𝑲𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 – 𝑲𝑪𝑺
📌 Đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 chỉ có trong 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 7 này: Công ty Đ𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ cho các bạn học sinh đã tốt nghiệp lớp 9 hoặc tốt nghiệp cấp 3. Lương và các chế độ sẽ được hưởng như nhân viên chính thức.
✍ 𝐏𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̂́𝐧 các ngày trong tuần.
🤙 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂/𝙕𝙖𝙡𝙤: 0988.259.262 – 0984.979.262
💌 𝑪𝑽 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒗𝒆̂̀: nhansubaolinh@balitex.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *