Tuyển dụng tháng 6

“𝐏𝐇𝐎̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̂́𝐍 𝐋𝐀̀𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 “ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐨̂̉ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 tuyển dụng: 𝟑 𝑲𝒆̂́ 𝒕𝒐𝒂́𝒏 𝘠𝑒̂𝘶 𝘤𝑎̂̀𝘶: – Tốt nghiệp chuyên ngành 𝙆𝒆̂́ 𝙩𝙤𝒂́𝙣. – Sử dụng thành thạo 𝑻𝒊𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈. – Có 𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝒆̣̂𝙢 và sử dụng phần mềm 𝙈𝙞𝙨𝙖 là lợi thế. 𝐿𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔: thỏa thuận. Phỏng vấn các ngày trong […]

Tuyển dụng tháng 7

“𝐏𝐇𝐎̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̂́𝐍 𝐋𝐀̀𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 “ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐨̂̉ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 tuyển dụng: 𝟐𝟎𝟎 𝑻𝒉𝒐̛̣ 𝒎𝒂𝒚 𝟓𝟎 𝑲𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 – 𝑲𝑪𝑺 Đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 chỉ có trong 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 7 này: Công ty Đ𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ cho các bạn học sinh đã tốt nghiệp lớp 9 hoặc tốt nghiệp cấp 3. Lương và các chế độ […]

Tuyển dụng tháng 9

𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 𝑻𝑯𝑨́𝑵𝑮 9-2023 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒄𝒐̂̉ 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑩𝒂̉𝒐 𝑳𝒊𝒏𝒉 thông báo tuyển dụng các vị trí sau: Nhân viên may may (nhận người chưa có kinh nghiệm) Nhân viên kiểm hàng Thợ Cắt Thợ Là Nhân viên kế toán Nhân viên nhân sự Với các chế độ ưu đãi vô cùng hấp dẫn: Hỗ […]